חיפוש דירות בברצלונה

Terms and conditions

 

התנאים הבאים תורגמו מדף התנאים של האתר באנגלית ואין לייחס לו משמעות משפטית. במקרה של אי התאמה או אי דיוק מול המקור באנגלית יש להתייחס לגירסה במקורית כגירסה הרלוונטית.

 

 

תנאים כלליים

התנאים הבאים מהווים חלק מהחוזה שלך ולכן יש לקרוא אותם בעיון (את הגירסה האנגלית). במידה ויש ספק נא ליצור קשר עם החברה. בהזמנה של דירה דרך האתר הלקוח מסכים שהוא מבין ומסכים לתנאי השירות כפי שמופיעים באתר.

 

 

שעות כניסה ויציאה מהדירות

באופן רשמי הכניסה (CHECK IN) לדירה בברצלונה נעשית החל מהשעה 12:00 בצהריים ועד ל 20:00 בערב, בכל ימות השבוע. שעת פינוי הדירה לא יאוחר מ 11:00 בבוקר, אלא אם כן הדירה פנויה והדבר תואם מראש עם החברה. בכניסה אחרי השעה שמונה בערב וכן בימי ראשון ובחגים יש תשלום נוסף של 25 יורו. אחרי השעה 23:00 התשלום הוא 35 יורו. בכל כניסה מעבר לשעות הרגילות (11:00 עד 20:00) נדרש תאום מראש.

 

 

ביצוע ההזמנה ותשלום

כדי לשריין מקום באחת הדירות בברצלונה נדרש תשלום מראש של 20% או 25% + מע"מ (בספרד הוא 16%) מסך כל העלות. שאר התשלום יבוצע בדירה וימסר ישירות לנציג החברה או לבעל הבית, בעת הכניסה לדירה ובמזומן. התשלום יעשה תמיד במטבע מקומי.

 

 

ביטולים

ניתן לבטל הזמנה תוך הודעה מראש עד חמישה שבועות לפני מועד ההכניסה לדירה. במיקרה כזה יוחזר מלוא הסכום ששולם ללקוח, תוך ניקוי עמלות ההעברה הבנקאית אם יש כאלה. בביטול לאחר פחות שלשה שבועות ממודע הכניסה לא יוחזר הפקדון

 

 

ערבות

עם הכניסה לדירה הלקוח נדרש להשאיר ערבות נזקים בסכום שנע בין 200 ל 300 יורו (תלוי בדירה) במזומן. הערבות תוחזר ללקוח בעת הפינוי ובמידה ולא נגרם נזק לדירה ולא חסר דבר (או כל תנאי אחר שכלול בחוזה ההשכרה עם בעל הבית). במקרים בהם הפינוי הוא לפני 07:00 בבוקר, הלקוחות יעזבו את הדירה באופן עצמאי והערבות תשלח אליהם על ידי החברה או בעל הבית באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון בנק או דרך חשבון PAYPAL .

 

 

דמי נקיון

דמי הנקיון כוללים את הנקיון שלאחר עזיבת הדירה והם משולמים לנציג החברה או לבעל הבית יחד עם שכר הדירה בעת הכניסה.

 

 

הליך ביצוע ההזמנה

הליך ההזמנה מתבצע על פי רוב דרך האתר ובאופן מקוון. המזמין חייב להיות מעל 18 שנה ובעל יכולת חוקית לבצע תשלומים מקוונים. חלה על המזמין אחריות ליידע את שאר הקבוצה לגבי פרטי ההזמנה. ההזמנה נכנסת לתוקף ונחשבת כמאושרת רק לאחר שהתקבל מהחברה אישור הזמנה בכתב (confirmation email). חשוב להביא את האישור לברצלונה ולהציגו בעת הכניסה. אם לא הגיע אישור הנ"ל ללקוח הרי שההזמנה לא בוצעה, גם אם התשלום נגבה. יש לעבור על כל הפרטים המופיעים באישור ההזמנה ולוודא שלא נעשתה שום טעות ביחס לפרטי ההזמנה. החברה לא תהיה אחראית לטעויות שלא ידווחו לאחר 72 שעות מזמן שליחת האישור. החוזה של הלקוח עם החברה ושאר ההיבטים המשפטיים כפופים לחוק הספרדי ולרשויות השיפוט בברצלונה.

 

 

אבטחת מידע

חשוב לציין כי כל הנתונים שנשלחים לחברה על ידי הלקוח כולל פרטי תשלום הם חסויים ומאובטחים (SSL).

 

 

שינויים של הלקוח

במידה והלקוח מעוניין לבצע שינויים בהזמנה לאחר שזו כבר אושרה, יש לבצע את ההזמנה מחדש באופן מקוון או תוך יצירת קשר באי מייל עם החברה. החברה תעשה כל אשר ביכולה לאפשר את השינוי אולם אינה יכולה להתחייב לכך. ביטול הזמנה שלא במסגרת התנאים של החוזה כפי שצויין לעיל לא יזכה את הלקוח בהחזר. במידה ויזוכה הלקוח עלות הפרשי שערי חליפין עם היורו תהיה באחריות הלקוח.

 

 

ביטולים של הלקוח

ניתן לבטל הזמנה תוך הודעה מראש עד חמישה  שבועות לפני מועד ההכניסה לדירה. במיקרה כזה יוחזר מלוא הסכום ששולם ללקוח, תוך ניקוי עמלות ההעברה הבנקאית אם יש כאלה. בביטול לאחר פחות שלשה שבועות ממודע הכניסה לא יוחזר הפקדון. הביטול צריך להמסר בכתב לחברה תוך מסירת כל הפרטים הרלוונטיים של ההזמנה. במקרה של ביטול השהיה בדירה לאחר הכניסה לדירה וחתימת חוזה השכירות לא יוחזר השכר דירה.

 

ביטולים או שינויים של החברה

החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים או ביטולים לאחר אישור ההזמנה למרות ששינוי כזה לעולם לא יעשה סמוך למועד הכניסה לדירה (72 שעות), אלא אם כן מדובר בשינוי שנכפה על ידי כח עליון שלא בשליטת החברה. במידה והחברה תאלץ לבצע שינוי לאחר אישור ההזמנה תוצע ללקוח הברירה בין ביטול ההזמנה והחזר מלא של הסכומים ששולמו לבין פתרון לינה חלופי. בכל מקרה החברה לא תשא באחריות באשר לעלויות של הלקוח בשל השינוי.

 

כח עליון

החברה לא תישא באחריות או תפצה לקוח בשל כל סוג של נזק שנגרם ללקוח בשל כח עליון, דהיינו אירועים שאינם בשליטת החברה.

 

הקלק כאן כדי לחזור אל הדף הראשי בעברית.